Międzynarodowy projekt edukacyjny" Emocja"

Certyfikat.png

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Emocja” pilotażowo był realizowany w bieżącym roku szkolnym w klasie III B skupił się na budowaniu relacji, ponownej integracji zespołu klasowego po nauczaniu zdalnym.

Projekt był realizowany od 10.09.2021 do 20.06.2022r. w czterech modułach : Kreatywność, Wyobraźnia, Moc Słów, Empatia.

Główne cele programu:

• Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.

• Aktywizacja dzieci w zrozumieniu emocji i uczuć innych osób.

• Integracja zespołu klasowego.

• Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.

• Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.

• Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych.

Realizatorzy: Agnieszka Górska, Renata Wojszko

Pobierz

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

IM. SYBIRAKÓW W BIAŁYMSTOKU

ul. Częstochowska 6a

15 - 459 Białystok

tel. 85 742 21 02 - sekretariat

      516 218 587 - obiady

      506 241 752 - świetlica

fax: 85 742 05 87

e-mail: sp4@um.bialystok.pl

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

Poniedziałek      7.30   -  15.30

Wtorek               7.30   -  15.30

Środa                 7.30   -  15.30

Czwartek            7.30   -  15.30

Piątek                 7.30   -   15.30       

"Logo

Powrót na początek strony