Świetlica

napis świetlica

 

 

 ŚWIETLICA  CZYNNA CZYNNA JEST W GODZINACH   7.00 - 17.00

       Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zabawy, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych, ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw. Wychowawcy świetlicy nade wszystko dbają o bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.

Wysokość opłaty za świetlicę w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 100 zł.

Wpłaty należy dokonać na następujący rachunek bankowy: 87 1500 1344 1213 4006 2438 0000

do 15.10.2023 roku.

 RAMOWY PLAN DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BIAŁYMSTOKU

Godzina Rodzaj zajęć

7.00 - 8.00

 

 • Schodzenie się dzieci;
 • Pomoc w przygotowaniu do lekcji;
 • Zabawy ruchowe, integracyjne i relaksacyjne;
 • Rozmowy z dziećmi, pogadanki;
 • Gry planszowe

8.00 - 11.00

 

 • Czytanie lektur i czasopism dziecięcych;
 •   Oglądanie bajek i filmów dla dzieci;
 •    Pomoc przy odrabianiu lekcji;
 •     Zabawy tematyczne;
 •     Rozrywki umysłowe;

11.00 - 13.00

 
 •     Spożywanie obiadu;
 •     Odpoczynek poobiedni;
 •     Zabawy indywidualne i grupowe według zainteresowań dzieci;

13.00 - 14.00

 •    Czas cichej pracy;
 •     Odrabianie lekcji;
 •     Zabawy relaksujące i wyciszające;
 •     Zajęcia rozwijające zdolności manualne

14.00 - 15.00


 •     Zajęcia tematyczne w grupach;
 •     Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu;
 •     Zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne

15.00 -17.00

 
 •     Gry i zabawy tematyczne;
 •     Zajęcia komputerowe;
 •     Rozmowy z dziećmi
 •     Zabawy według indywidualnych zainteresowań dzieci.

 

REGUŁY ŻYCIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ


1. Świetlica to nasze miejsce odpoczynku i zabawy, dlatego dbamy o czystość i porządek w świetlicy. Szanujemy sprzęt , pomoce dydaktyczne, nie niszczymy gier, zabawek dbamy o estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicowych.
2. Bawimy się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Używamy słów ,,Przepraszam”, ,,Dziękuję”, ,,Proszę”. Jesteśmy grzeczni i uprzejmi na co dzień.
3. Nie wychodzimy z sal bez pozwolenia wychowawcy a w czasie spacerów i zabaw na świeżym powietrzu nie oddalamy się od grupy.
4. W żadnym przypadku nie używamy przemocy, brzydkich i wulgarnych słów.
5. Wypełniamy prośby i polecenia wychowawców, oraz bierzemy czynny udział w zajęciach.
6. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych, nie bawimy się telefonem, nie robimy zdjęć, nie słuchamy muzyki.
7. Po skończonych zajęciach, zabawie czy posiłku porządkujemy swoje otoczenie.

W naszej szkolnej świetlicy odbywają się zajęcia, które dostarczają dzieciom rozrywki. Są to między innymi:
- konkursy (tematyczne, wiedzy),
- zajęcia rozwijające aktywność twórczą,
- zajęcia rozwijające aktywność umysłową (zagadki logiczne, tekstowe, krzyżówki, gry i zabawy dydaktyczne i edukacyjne).
- kreatywne piątki

Świetlica przede wszystkim zapewnia też dzieciom bezpieczeństwo przez stałą obecność wychowawcy.

NAUCZYCIELE PRACUJĄCY:

Walentyna Zagrzejewska, Irena Ziniewicz, 


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

IM. SYBIRAKÓW W BIAŁYMSTOKU

ul. Częstochowska 6a

15 - 459 Białystok

tel. 85 742 21 02 - sekretariat

      516 218 587 - obiady

      506 241 752 - świetlica

fax: 85 742 05 87

e-mail: sp4@um.bialystok.pl

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

Poniedziałek      7.30   -  15.30

Wtorek               7.30   -  15.30

Środa                 7.30   -  15.30

Czwartek            7.30   -  15.30

Piątek                 7.30   -   15.30       

"Logo

Powrót na początek strony