Historia szkoły

   Pierwsze wzmianki o koedukacyjnej, 4-oddziałowej Szkole Nr 4 pojawiły się już w 1916 roku. Pierwsza siedziba mieściła się przy ul. Rynek Kościuszki 1, lecz w krótkim czasie przeniesiono ją do lokalu przy ul. Kilińskiego 12. Do kwietnia 1917 roku funkcję kierowniczki pełniła Wiktoria Kurowska.

Szkoła wielokrotnie zmieniała adresy:

  • 1919r. – ul. Kościelna 9
  • 1920r. – ul. Kraszewskiego 13 (przekształcenie w szkołę żeńską)
  • 10.11.1928 r. poświęcono sztandar szkolny 1934r – ul. Sienkiewicza 61 1945 r –ul. Nowowarszawska 25

   W 1956 roku Wydział Oświaty w Białymstoku wystosował wniosek w sprawie zorganizowania szkoły podstawowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Częstochowskiej (dawniej : Nowo–Grochowa). Planowana szkoła miała mieścić się w nowym budynku, z liczbą 800 uczniów w 22 oddziałach przy 22 nauczycielach. 16 lipca 1956 roku Ministerstwo Oświaty wyraziło zgodę na zorganizowanie placówki. Pierwszymi kierownikami naszej szkoły byli: Pan Ryszard Godlewski oraz Pani Maria Nowakowska. Naszą placówką kierowali również Pani Maria Krywoszej, Pani Wanda Kułak, Pan Wojciech Szałkowski, Pani Alicja Czarniecka, Pani Kazimiera Grabowska. Od 1992r. do 2022r. dyrektorem szkoły był Zbigniew Edward Klimowicz. Od 2022r. dyrektorem szkoły jest Izabela Agnieszka Grzybowska.

W latach sześćdziesiątych Szkoła Podstawowa Nr 4 wygrała w „Konkursie 5 milionów” (dzisiejsza olimpijka) ze szkołą warszawską i zakwalifikowała się do finału ogólnopolskiego, co było wielkim sukcesem.

   Jesienią 1995 roku Związek Sybiraków w Białymstoku poszukiwał szkoły, która chciałaby przyjąć imię Sybiraków. W tym czasie w naszej szkole trwały przygotowania do obchodów jubileuszu 40 – lecia i to był właściwy moment na nadanie jej imienia. Obie inicjatywy wyszły sobie naprzeciw. Dodatkowym argumentem była historia miasta i skala represji sowieckich wobec mieszkańców Białegostoku. W lutym 1996 r. Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski oraz Komitet Rodzicielski poparły decyzję o wyborze patrona. 7 marca 1996 r. przedstawiono inicjatywę Zarządowi Miasta Białegostoku. 21 września 1996 r. nadano szkole imię Sybiraków i wręczono Sztandar z zaznaczonym imieniem i emblematem Związku Sybiraków. Od tego momentu społeczność uczniowska aktywnie współpracuje z Sybirakami i ich rodzinami. Dowodem na zaangażowanie są medale i odznaki nadane szkole: medal Pro Memoria, Pro Patria, Złota Odznaka Honorowa Za Zasługi Dla Związku Sybiraków oraz Odznaka Honorowa Sybiraka i Złota Odznaka Honorowa.

  • Od 1997 r. nasza placówka jest jedyną białostocką publiczną szkołą podstawową, w której prowadzimy naukę języka białoruskiej mniejszości narodowej,
  • pierwszą szkołą podstawową w Białymstoku, w której rozpoczęliśmy naukę języka angielskiego w klasach I – III,
  • pierwszą szkołą podstawową w Białymstoku, gdzie zainaugurowaliśmy edukację pedagogiczną rodziców.
  • Jako pierwsi w województwie podlaskim napisaliśmy swój Program Wychowawczy, publikując w zeszytach metodycznych przebieg prac nad jego tworzeniem;
  • w 2015r. mieliśmy 16 laureatów i zajęliśmy II miejsce w województwie podlaskim oraz I miejsce w Białymstoku w ilości zdobytych tytułów w wojewódzkich konkursach przedmiotowych.

   W 2016 roku placówka uroczyście obchodziła podwójny Jubileusz 60-lecia powstania szkoły przy ul. Częstochowskiej 6A oraz 20-lecia nadania szkole imienia Sybiraków. Przez lata funkcjonowania „Czwórka” wdrażała reformy oświaty, była przekształcona w szkołę 6-letnią, by powrócić do systemu 8-klasowego. Nasi uczniowie oprócz języka angielskiego i niemieckiego mogą uczyć się języka mniejszości białoruskiej, poznają jego historię i kulturę. Wielokulturowość i tolerancja to atuty naszej szkoły.

   Ważnym elementem funkcjonowania placówki jest tradycja i pamięć o przodkach, ale też podążanie ku nowoczesności. Jesteśmy szkołą, w której nie ma dzwonków. Uczestniczymy aktywnie w wielu projektach, wdrażamy technologię informacyjno – komunikacyjną, udoskonalamy infrastrukturę i wyposażenie. Dzięki inicjatywie Budżetu Obywatelskiego uzyskaliśmy nowe boisko, które służy również mieszkańcom osiedla. Siłownia „pod chmurką” pomaga w zachowaniu sprawności fizycznej, a nasi wychowankowie osiągają sukcesy w sporcie.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

IM. SYBIRAKÓW W BIAŁYMSTOKU

ul. Częstochowska 6a

15 - 459 Białystok

tel. 85 742 21 02 - sekretariat

      516 218 587 - obiady

      506 241 752 - świetlica

fax: 85 742 05 87

e-mail: sp4@um.bialystok.pl

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

Poniedziałek      7.30   -  15.30

Wtorek               7.30   -  15.30

Środa                 7.30   -  15.30

Czwartek            7.30   -  15.30

Piątek                 7.30   -   15.30       

"Logo

Powrót na początek strony