Pomoc specjalistyczna

dzieci z rodzicami


     W szkole organizowana jest uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczna, którą realizują  nauczyciele specjaliści w zakresie logopedii, rewalidacji, terapii pedagogicznej. Prowadzone są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, zajęcia z pedagogiem- rozwijające sferę emocjonalno-społeczną dziecka.
W pierwszej kolejności zajęcia organizowane są uczniom przebadanym w poradni psychologiczno-pedagogicznej posiadającym Orzeczenie lub Opinię poradni, pozostałym uczniom zakwalifikowanym po przeprowadzonych diagnozach wychowawcy i nauczycieli przedmiotów.

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego

 

Dni tygodnia

Agnieszka Niczewska

pedagog dla klas IV - VIII

Agnieszka Górska

pedagog dla klas I - III

Poniedziałek

 

9.00 - 14.00 8.30 - 10.30

Wtorek

 

9.00 - 14.00 12.30 - 15.00

Środa

 

10.30 - 15.30 -----------------

Czwartek

 

10.30 - 15.30

 

----------------

Piątek

 

10.00 - 14.00 11.30 -14.00

 

Kontakt telefoniczny do pedagogów szkolnych: 85 7422102 w. 37
Kontakt e mail:
• Agnieszka Niczewska: aniczewska@sp4.bialystok.pl
• Agnieszka Górska: agorska@sp4.bialystok.pl 

Logopeda

Diagnozą logopedyczną, prowadzeniem badań przesiewowych oraz terapią logopedyczną w naszej szkole zajmuje się logopeda - mgr Agnieszka Górska.
Kontakt telefoniczny: 85 742 21 02 w. 37
Kontakt e-mailowy: agorska@sp4.bialystok.pl
Kontakt na platformie TEAMS – rodzice i  zapisani uczniowie.
Godziny pracy logopedy:

 

Psycholog

 mgr  Agata Siwicka


Kontakt telefoniczny:
Kontakt e-mailowy: asiwicka@sp4.bialystok.pl
Godziny pracy psychologa:
poniedziałek 11.30 - 15.30
wtorek         12.15 - 15.45
środa           8.00 - 11.30

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęty jest opieką szkolnych specjalistów, którzy prowadzą zajęcia rewalidacyjne zgodnie z rodzajem niepełnosprawności oraz zaleceniami zawartymi w orzeczeniu.

Zajęcia rewalidacyjne mają charakter terapeutyczny, korekcyjny i usprawniający oraz uwzględniają indywidualne potrzeby rozwojowe uczestników.

Główne kierunki działań rewalidacyjnych

 

  • stymulowanie i korygowanie zaburzonych funkcji: percepcji wzrokowej, spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo – ruchowej, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni
  • rozwijanie sprawności manualnej, językowej, oraz komunikacyjnej
  • ćwiczenie pamięci logicznej i mechanicznej
  • wydłużenie czasu efektywnej koncentracji uwagi
  • wspomaganie nauki czytania i pisania oraz aktywności matematycznej
  • kształtowanie adekwatnej samooceny, rozwijanie świadomości emocjonalnej
  • korygowanie niepożądanych społecznie zachowań
  • rozwijanie samoobsługi i zaradności życiowej
  • kształtowanie i rozwijanie procesów poznawczych

Nauczyciele prowadzący rewalidację: Małgorzata Hryńko - Ciupak, Karolina Zielińska - Maliszewska, Marzanna Sienkiewicz, Agnieszka Górska, Agnieszka Niczewska.

 

Szkoła pozostaje we współpracy z rodzicami oraz innymi instytucjami wspierającymi uczniów w tym zakresie.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

IM. SYBIRAKÓW W BIAŁYMSTOKU

ul. Częstochowska 6a

15 - 459 Białystok

tel. 85 742 21 02 - sekretariat

      516 218 587 - obiady

      506 241 752 - świetlica

fax: 85 742 05 87

e-mail: sp4@um.bialystok.pl

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

Poniedziałek      7.30   -  15.30

Wtorek               7.30   -  15.30

Środa                 7.30   -  15.30

Czwartek            7.30   -  15.30

Piątek                 7.30   -   15.30       

"Logo

Powrót na początek strony