Rada Rodziców

Wybrano nowe władze Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku.

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/24

Prezydium:
Przewodniczący – Maciej Korzunowicz

Zastępca – Magdalena Jurska

Rada Rodziców ustaliła składkę na rok szkolny 2023/2024 w wysokości:

100 zł - za pierwsze dziecko

90zł - za drugie dziecko

80zł - za trzecie i kolejne dziecko

Opłata za  świetlicę na rok szkolny 2023/2024 wynosi 100 zł.

WPŁATY  ZA  ŚWIETLICĘ  I  NA  RADĘ  RODZICÓW PROSIMY REALIZOWAĆ NA

RACHUNEK  BANKOWY  RADY  RODZICÓW

87 1500 1344 1213 4006 2438 0000

Prosimy przelew opisać odpowiednim tytułem np. wpłata na Radę Rodziców, imię i nazwisko ucznia oraz klasa lub opłata za świetlicę, imię i nazwisko ucznia oraz klasa.

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

IM. SYBIRAKÓW W BIAŁYMSTOKU

ul. Częstochowska 6a

15 - 459 Białystok

tel. 85 742 21 02 - sekretariat

      516 218 587 - obiady

      506 241 752 - świetlica

fax: 85 742 05 87

e-mail: sp4@um.bialystok.pl

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

Poniedziałek      7.30   -  15.30

Wtorek               7.30   -  15.30

Środa                 7.30   -  15.30

Czwartek            7.30   -  15.30

Piątek                 7.30   -   15.30       

"Logo

Powrót na początek strony