Język białoruski

Jesteśmy jedyną publiczną szkołą podstawową w naszym mieście, w której uczniowie mogą uczyć się języka białoruskiego jako języka mniejszości narodowej. Trzy godziny zajęć lekcyjnych w tygodniu umożliwiają dzieciom poznanie języka i tradycji przodków, wzbogacają ich wiedzę o regionie.

Pierwszaki poznają język głównie przez zabawę, nie korzystają z podręczników.

Nauka liter białoruskich (cyrylica) rozpoczyna się w klasie drugiej.

Uczniowie starszych klas poznają historię i kulturę białoruską poprzez spotkania z zaproszonymi gośćmi, udział w warsztatach, wystawach, spektaklach.

Sala do nauki języka białoruskiego znajduję się na parterze szkoły obok stołówki. Jest wyposażona w niezbędne pomoce i tablicę multimedialną.

Od 1997 roku nauczycielką języka białoruskiego jest Alina Wawrzeniuk, animatorka kultury, autorka pakietu edukacyjnego do klas 1-5 (podręczniki, płyty, pomoce dydaktyczne).

Wszyscy uczniowie uczący się języka białoruskiego mogą bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA (skrót od białoruskich słów ABjadnańnie BAćkoǔ - Stowarzyszenie Rodziców):

  • zajęcia koła teatralnego w języku białoruskim „Zabawa w teatr”,
  • zajęcia muzyczne, zespół „Bałamutki”,
  • zajęcia taneczne, zespół „Podlaski Wianek”.
  • Od 2004 roku organizowane są Letnie warsztaty etnograficzne "Tutaj się urodziłem".

    Uczniowie (grupa młodsza i starsza) wyjeżdżają na tygodniowe warsztaty odbywające się na terenie różnych gmin województwa podlaskiego. Poznają bogactwo kulturowe naszego regionu, jego historię, przyrodę, architekturę, tradycje, obrzędy, folklor.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

IM. SYBIRAKÓW W BIAŁYMSTOKU

ul. Częstochowska 6a

15 - 459 Białystok

tel. 85 742 21 02 - sekretariat

      516 218 587 - obiady

      506 241 752 - świetlica

fax: 85 742 05 87

e-mail: sp4@um.bialystok.pl

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

Poniedziałek      7.30   -  15.30

Wtorek               7.30   -  15.30

Środa                 7.30   -  15.30

Czwartek            7.30   -  15.30

Piątek                 7.30   -   15.30       

"Logo

Powrót na początek strony